III Szkoła skaningowej mikroskopii i spektroskopii bliskich oddziaływań SPM

PROGRAM SZKOŁY SPM (pdf-->kliknij aby otworzyć)

Ze względu na liczne prośby skierowane do Organizatorów w dniu 3 grudnia 2014 (środa) po południu odbędą się wykłady III Szkoły SPM (mikroskopii bliskich oddziaływań).
Jej program przewiduje prezentację cyklu 5 wykładów z podstaw technik oraz zastosowań skaningowej mikroskopii próbkującej, wśród nich:

• Skaningowa mikroskopia i spektroskopia tunelowa (STM, STS)
• Mikroskopia sił atomowych (AFM, nc-AFM, LFM, MFM)
• Mikroskopia SPM w ultrawysokiej próżni
• Spektroskopia Ramana wzmocniona ostrzem/powierzchniowo (SERS/TERS)
• Zastosowania powietrznej mikroskopii AFM


Wykładowcami będą uznani specjaliści:

• Dr hab. Piotr Cyganik (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
• Prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin)
• Dr Jakub Prauzner-Bechcicki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
• Prof. dr hab. Franciszek Krok (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
• Dr. hab. Bartosz Such (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkole studentów, doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem podstaw technik SPM.

Dla uczestników III Szkoły SPM oraz VIII Seminarium ST/AFM 2014 będą możliwe indywidualne prezentacje sprzętu oraz demonstracje z możliwością pomiarów na dostarczonych próbkach na aparaturze udostępnianej na towarzyszącej Seminarium wystawie aparatury naukowej.

Opłata za uczestnictwo w Szkole: 400 zł.

Chęć uczestnictwa w Szkole SPM prosimy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym Seminarium STM/AFM.
Osoby, które już się zarejestrowały na poprzednim formularzu, a zechcą dodatkowo wziąć udział w Szkole SPM, proszone są o przesłanie wiadomości email na adres ewelina.szymanska-skolimowska@uj.edu.pl o tytule „Szkoła SPM” oraz o dokonanie w/w dopłaty na konto Seminarium.

Odjazd autokaru dla uczestników Szkoły SPM przewidziany jest we środę, 3 grudnia, ok. 11:00 z parkingu (od ul. Oleandry) z tyłu budynku Instytutu Fizyki UJ, ul. Reymonta 4.