Zaproszony WykładowcaInstytucjaTytuł
Maciej Bazarnik Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy "Projekt w pełni spinowej bramki logicznej opartej na kompleksach metalo-organicznych"
Paweł Dąbrowski Uniwersytet Łódzki "Modyfikacje właściwości układów grafenowych w perspektywie innowacyjnych zastosowań"
Teodor Gotszalk Politechnika Wrocławska"Postępy nanometrologii prowadzonej metodami mikroskopii bliskich oddziaływań"
Marek Knor Uniwersytet Münster, Niemcy "STM w badaniach reakcji powierzchniowych"
Tomasz Kobiela Politechnika Warszawska "Wpływ czynników zewnętrznych na właściwości elastyczne komórek skóry"
Andrzej Kulik EPFL, Lausanne, Szwajcaria "Nanoscale Infrared Spectroscopy (nanoIR) in biological applications"
Małgorzata Lekka Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków“Oddziaływanie komórek rakowych z otoczeniem na przykładzie badań własności elastycznych komórek pochodzących z raka pęcherza moczowego”
Jakub Lis Uniwersytet Jagielloński "Interpretacja powierzchniowych pomiarów przewodności w skali mikro"
Marek Nowicki Uniwersytet Wrocławski Zastosowanie EC-STM w badaniach układów fazowych ciecz-ciało stałe