Organizatorzy

Doradczy Komitet Programowy

w przygotowaniu

Lokalny Komitet Organizacyjny

Przewodniczacy: Prof. dr hab. Marek Szymoński
Sekretarz: dr. Paweł Czuba - E-mail: pawel.czuba@nanosam.pl
dr Jakub Prauzner-Bechcicki
Piotr Piątkowski
Dorota Świerz
Rafał Zuzak


Sekretariat: konfer.nano@uj.edu.pl

Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński

Reymonta 4, 30-059
Krakow, Polska
Tel. +48 12 663 5560 lub +48 12 664 4560