Na stronie w dziale Program pojawił się program VIII Seminarium


Cele VIII Seminarium STM/AFM 2014

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarnych warsztatów naukowych poświęconych omówieniu najnowszych osiągnięć badawczych, technologicznych i konstrukcyjnych związanych z zastosowaniem nowych technik skaningowych znanych pod wspólną nazwą mikroskopii bliskich oddziaływań (SPM - Scanning Probe Microscopy), takich jak mikroskopia tunelowa STM, mikroskopia sił atomowych AFM i inne techniki pochodne stosowane zarówno w warunkach ultrawysokiej próżni jak i w atmosferze gazowej oraz w cieczach.

Chcemy aby było to spotkanie interdyscyplinarne, z udziałem przedstawicieli różnych nauk ścisłych
i przyrodniczych uprawianych doświadczalnie i teoretycznie.


Zapraszamy do prezentacji prac dotyczących powierzchni i granic fazowych różnych materiałów
z uwzględnieniem materiałów biologicznych i medycznych.

W szczególności zapraszamy młodych pracowników nauki i doktorantów.

Wystawa Producentów

Firmy, które do tej pory potwierdziły uczestnictwo w wystawie organizowanej przy VIII Seminarium STM/AFM: